Brockhouse Modernfold Contact Details

Brockhouse Head Office

Brockhouse Asia Co., Ltd.

Brockhouse China

Kay One
23 The Tything,
Worcester
Worcestershire
WR1 1HD
Unit 5, 7/F., Fonda Industrial Bldg.,37-39 Au Pui Wan Street, Fo Tan,N.T., Hong Kong. Unit C-3, Nanlong Industrial Zone,No.193 Jinlong Road, Dalong Village,Shiji Town, Panyu, Guangzhou, China 511450
Tel: 01905 330055
Fax: 01905 330234
Tel: (852) 3568-6251
Fax: (852) 3568-6252
hongkong@brockhouse-asia.com
Tel: (86) 134-1012-3840
(86) 186-2019-1991
china@brockhouse-asia.com

View Larger Map

View Larger Map

View Larger Map
Brockhouse Head Office Brockhouse Southern Office Brockhouse Scotish Office